Fillimi i një biznesi të ri është një proces emocionues i mbushur plot ëndrra dhe ambicie. Megjithatë, studimi i tregut është një nga faktorët kryesorë që mund të përcaktojë suksesin ose dështimin e një startup-i. Kuptimi i tregut është thelbësor; ai ju ndihmon të...